This page has been translated from English into: Vietnamese (tiếng việt)

Quý vị có phải là người thuộc cộng đồng LGBTQ+ (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới, không rõ giới tính,hai linh hồn, Không phân biệt nam nữ, hoặc đa dạng về khuynh hướng tình dục hoặc giới tính) từ 55 tuổi trở lên và đang sinh sống ở Oregon không?

 

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị với một dự án mang tính đột phát, là Khảo sát Dành cho Người lớn tuổi Thuộc Cộng đồng LBGTQ+ Ở Oregon, được tài trợ bởi Cơ quan Phục vụ Người cao tuổi và Người khuyết tật (Aging and People with Disabilities, hoặc APD) của Bộ Xã hội Oregon (Oregon Department of Human Services), với sự hợp tác từ các cơ quan và tổ chức phục vụ cộng đồng LGBTQ+ và Hai Linh hồn ở Oregon. Mục tiêu của chúng tôi là thu thập thông tin để tăng cường nỗ lực lập kế hoạch, phát triển chương trình, giáo dục cộng đồng và vận động chính sách nhằm giải quyết các nhu cầu về dịch vụ, lão hóa và sức khỏe mà sẽ giúp tạo thêm sức mạnh cho những người lớn tuổi thuộc cộng đồng LGBTQ+và Hai Linh hồn ở Oregon.


Quý vị có thể tham gia một cuộc bốc thăm với giải thưởng là một Phiếu quà tặng trị giá $100, được trao cho 5 người được chọn ngẫu nhiên. Vui lòng lưu ý rằng sự tham gia của quý vị vào dự án là hoàn toàn tự nguyện.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email OregonSurvey@uw.edu hoặc số điện thoại 1-888-643-4498.

Các đối tác cộng đồng bao gồm AARP, Chương trình Chăm sóc Người cao tuổi của Dự án Cascade AIDS (Aging Well Program of Cascade AIDS Project), Hiệp hội Bệnh Alzheimer (Alzheimer’s Association), Ủy ban của Thống đốc về Dịch vụ Người cao tuổi (Governor’s Commission on Senior Services), Liên minh HIV – Quận Douglas, Liên minh Người cao tuổi LGBTQ+ (HIV Alliance – Douglas County, LG+ Aging Coalition), Hội đồng Dịch vụ Chăm sóc Tại gia (Oregon Home Care Commission), Tổ chức Pride (Pride Foundation), Trung tâm Quest về Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Tích hợp (Quest Center for Integrative Health) EngAGE NW, Nhà thờ Cộng đồng Metropolitan Portland, Zami Nobla Oregon và Tổ chức SAGE Metro Portland.