South America

Argentina

Columbia/Colombia

Brasil/Brazil

Please click here to complete a confidential and anonymous on-line questionnaire. 

Are you a LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, non-binary, or sexual or gender diverse) adult? We need your help with a ground-breaking project!

 

The Global Pride Survey was developed with more than 40 scholars from across the globe. Our goal is to gather information to address health and well-being holistically in LGBTQ adults, including quality of life, physical and mental health, and economic and social lives.

 

By completing a participation form you will be eligible for a drawing awarding a gift box* to 10 randomly selected individuals. Please keep in mind your participation in the project is completely voluntary. 

 

The summary of findings will be posted on this website when this project is complete.

 

For more information, contact us at GlobalPride@uw.edu or click here.

 

Please Spread the Word to Make This Project a Success! 

 

*Featuring Pacific Northwest favorites. From the home of the original Starbucks, sip on world famous Pike Place Roast Ground Coffee in a custom Global Pride Study mug as you munch on Chukkar Cherries and Seattle Chocolate’s Sunny Salted Almond Truffle Bar.

Por favor haga clic aquí para completar en línea un cuestionario confidencial y anónimo. 

 

¿Es usted un(a) adulto LGBTQ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, no binario, o de sexo o género diverso)? ¡Necesitamos su ayuda con un proyecto innovador!

 

¡Necesitamos su ayuda con un proyecto innovador! La encuesta Global del Orgullo se desarrolló con más de 40 académicos de todo el mundo. Nuestro objetivo es recopilar información para abordar la salud y el bienestar de manera integral de las y los adultos LGBTQ, incluida la calidad de vida, la salud física y mental, y la vida económica y social.

 

Al completar un formulario de participación, usted será elegible para un sorteo que otorga una caja de regalo* a 10 personas seleccionadas al azar. Tenga en cuenta que su participación en el proyecto es completamente voluntaria.

 

 

El resumen de los hallazgos se publicará en este sitio web cuando este proyecto esté completo.

 


Para obtener más información contáctenos en GlobalPride@uw.edu o haga clic aquí.

 

¡Por favor, corra la voz para que este proyecto sea un éxito!

 

*Con los favoritos del noroeste del Pacífico. Desde la casa original de Starbucks, beba el mundialmente famoso café tostado molido de Pike Place en una taza personalizada del Estudio Global del Orgullo mientras mastica cerezas Chukkar y una barra de trufa de almendras Sunny Salted de Seattle Chocolate

Por favor haga clic aquí para completar en línea un cuestionario confidencial y anónimo. 

 

Czy jesteś dorosłym członkiem społeczności LGBTQ (lesbijką, gejem, osobą biseksualną, transpłciową, queer, niebinarną, zróżnicowaną seksualnie lub płciowo)? Potrzebujemy Twojej pomocy przy przełomowym projekcie!
 
Badanie Globalna Równość zostało opracowane z udziałem ponad 40 naukowców z całego świata. Naszym celem jest zbieranie pełnych informacji dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia dorosłych członków społeczności LGBTQ, w tym jakości życia, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz życia ekonomicznego i społecznego.
 
Wypełniając formularz uczestnictwa, będziesz mieć prawo do wzięcia udziału w losowaniu, w którym 10 wybranym osobom zostanie przyznane pudełko prezentowe*. Pamiętaj, że Twój udział w projekcie jest całkowicie dobrowolny. 

 

Podsumowanie ustaleń zostanie opublikowane na tej stronie internetowej po zakończeniu tego projektu.

 

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem GlobalPride@uw.edu lub kliknij tutaj.

 

 

Rozpowszechniaj informacje, aby ten projekt odniósł sukces! 

 

*Zawiera przysmaki firmy Pacific Northwest. Popijaj pochodzącą z oryginalnego Starbucksa, słynną na całym świecie kawę Pike Place Roast Ground w specjalnym kubku reklamowym, wykorzystywanym w badaniu Globalna Równość, zajadając się wiśniami w czekoladzie Chukkar i batonikiem truflowym Sunny Salted Almond firmy Seattle Chocolate.